Miksi brändäys on niin tärkeää?

Brändäys

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta brändäys? Joillekin saattaa herätä ajatus, että brändäyksellä luodaan tuotteesta tai palvelusta valheellinen mielikuva, jolla yritetään saada ihmisiä ostamaan enemmän kalliimpia tuotteita. Tai että brändäys on yhtä kuin pelkkä visuaalinen ilme kuten logo tai värimaailma. Kuitenkin brändääminen on paljon muutakin kuin visuaalisuus.

Mikä on brändi?

Brändi on siis paljon muutakin kuin yrityksen nimi ja logo. Se on yrityksen maine ja kokonaiskuva. Brändi on tunne, joka ihmisille tulee heidän ajatellessaan brändiä ja ollessaan sen kanssa tekemisissä. Brändi ei ole mikään yksittäinen asia, vaan se on kokonaisuus. Kun brändi on vahva, se herättää ihmisissä myönteisiä tunteita jättäen heille positiivisen mielen yritystä kohtaan. 

Mitä brändäys tarkoittaa?

Brändäys tarkoittaa mielikuvien luomista. Siihen kuuluu paljon erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla vaikutetaan siihen, millainen tunne asiakkaalle kyseisestä yrityksestä muodostuu. Brändäys ei siis ole mikään yksittäinen tuote tai palvelu vaan se auttaa asiakkaita tunnistamaan juuri sinun tuotteesi tai palvelusi kaikkien muiden samanlaisten tuotteiden tai palveluiden joukosta. 

Brändi kehittyy koko ajan matkan varrella, se ei siis ole lopputulos vaan matkalla olemista. Kun sinä kehityt, myös brändisi kehittyy. Sinun tehtäväsi on luoda brändille tarina eli kertomus sinun yrityksestäsi. Brändi siis luodaan, se ei synny itsestään. 

Brändäykseen kuuluu erilaisia asioita, kuten: 

 • Visuaalisuus: Värit, logo, kuvat, fontit, elementtien asettelu, käyntikortit, lehtimainokset, tuotepakkaukset, audiovisuaaliset materiaalit, verkkosivusto, somenäkyvyys, toimipiste, myymälän sisustus, messuosastot
 • Kommunikointitapa: Brändin tarina, brändin kommunikoinnin sävy, murre, puhetyyli, persoona, ydinviesti
 • Brändin tarjoama arvo: brändin ratkaisema ongelma ja ratkaisutapa, asiakkaan saama hyöty, brändin toiminnan markkinarako, kohderyhmän kuunteleminen ja tunteminen, asiakkaassa heränneet tunteet ja kokemukset

Brändäysvinkit

On tärkeää muistaa, että brändi ei ole sama kuin yritys tai tuote. Brändilinjojen määrittäminen alkaa itsetuntemuksella. Ensin on tiedettävä oma missio, arvot sekä visio. Brändäys onkin vähän kuin toimintasuunnitelman luominen, joka auttaa viemään vision käytäntöön. Tässä suunnitelmassa ovat mukana toiminta, suuntaviivat sekä tavoitteet. 

Aloita brändin rakentaminen sydämestä. Sinun tulee ensin tietää omat arvosi ja periaatteesi. Oma persoonasi tulee olla kristallinkirkkaana mielessä. Mikä on yrityksesi tarina? Millainen on kohderyhmäsi? Mikä on motiivisi tarjota tuotettasi tai palveluasi? Taustatyö on tärkeää!  

Kun brändi on kohdistettu oikein, se vetoaa halutun asiakasryhmän tunteisiin. Hyvä brändi erottuu kilpailijoista viestinnällään ja houkuttelevuudellaan. Ihmiset ovat tapojensa orjia, he ostavat yleensä sellaista merkkiä, joka on heille tuttu ja jonka he ovat hyväksi havainneet. Tuntematon brändi on riski eikä siihen tartuta, ellei se vakuuttavasti niin kehota tekemään. 

Pidä mielessäsi nämä tärkeät ohjeet:

 • Mitä brändisi edustaa? Mitkä ovat sen arvot? 
 • Mitä kilpailijat tekevät? Mitä heiltä voisi oppia? Miten heistä voisi erottua?
 • Käytä kaikissa markkinointimateriaaleissa samoja fontteja, värejä, logoa ja yleistä ulkoasua
 • Ihmiset rakastavat tarinoita. Miksi olet perustanut yrityksesi? Millainen historia brändilläsi on? Millaiset tulevaisuuden tavoitteet brändilläsi on?
 • Luottamuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa on tärkeää. Tämän saavutat avoimuudella, pitämällä lupauksesi ja tarjoamalla A-luokan asiakaspalvelua. 
 • Vierivä kivi ei sammaloidu. Brändi uudistus muutaman vuoden välein on tärkeää, tällöin brändisi pysyy tuoreena ja se tuo merkityksellisyyttä kohderyhmän elämään. 

Mitä hyötyä brändäyksestä on?

Brändäys tuo mukanaan runsaasti erilaisia hyviä puolia, kuten: 

 • Brändäys auttaa sinua erottumaan kilpailijoista eduksesi
 • Brändäys auttaa saavuttamaan asiakkaiden luottamuksen
 • Brändäyksen myötä voit hinnoitella tuotteesi tai palvelusi paremmin
 • Brändäys luo tien uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraukselle
 • Brändäys laskee asiakkaan hintaherkkyyttä
 • Brändäys auttaa houkuttelemaan parhaimmat työntekijät ja myös pitämään heidät

Brändäys ei ole pelkästään suurten yritysten käyttämä juttu, se on ihan yhtä tärkeää myös pienemmillekin yrityksille. Sinun siis kannattaa ehdottomasti brändätä yrityksesi, olipa se minkä kokoinen tahansa. Brändäyksessä kuitenkin on niin paljon hyviä puolia. Mikäli sinä et itse määrittele brändiäsi, aivan varmasti markkinat hoitavat sen puolestasi. Tällöin lopputulos ei välttämättä ole halutunlainen. 

Itsensä brändääminen kannattaa myös, etenkin sosiaalisessa mediassa tällä on suuri merkitys. Henkilöbrändäyksestä on hyötyä vaikka et olisi edes yrittäjä, sillä esimerkiksi työpaikan saamisen kannalta siitä on varmasti hyötyä. Kuka tahansa voi luoda henkilöbrändin. Kannattaa tehdä brändäyssuunnitelma kohderyhmä mielessä pitäen ja kertoa omaa tarinaansa koko ajan erilaisissa kanavissa. Ei kuitenkaan kannata keksimällä keksiä tarinaa, vaan pysyä ehdottomasti todellisiin tapahtumiin perustuvassa tarinassa. Henkilöbrändin kannalta tärkeitä asioita ovat omat arvot ja niiden kunnioittaminen. Olet uskottava ja samaistuttava silloin kun elät kuten saarnaat. 

Sinun siis kannattaa ehdottomasti brändätä yrityksesi, koska: 

 • Brändäys vahvistaa yritysidentiteettiä. Kun brändisi on mieleenpainuva ja visuaalisesti yhtenäinen, tunnettavuuteesi lisääntyy ja vahvistat yritysidentiteettiäsi
 • Brändäyksen avulla erotut kilpailijoiden joukosta. Kun sinulla on vahva ja selkeä brändi, erotus kilpailijoista ja kasvatat näin kilpailuetuasi
 • Brändäys tehostaa markkinointia. Kun brändisi on mieleenpainuva ja vahva, erotut muista ja tehostat näin markkinointiasi. 
 • Brändäys ylläpitää kohderyhmäsi kiinnostuksen. Kun brändisi on selkeä, voit kohdistaa markkinointisi ja viestintäsi oikeille ihmisille eli sinulle tärkeille asiakkaille. 
 • Brändäys nostaa yrityksen arvoa. Kun sinulla on arvokas brändi, voit hinnoitella tuotteesi ja palvelusi korkeimmiksi. Myös brändiuskollisuus paranee arvokkaan brändin myötä. Näin asiakkaat kokevat brändisi turvalliseksi ja laadukkaaksi valinnaksi.  
 • Brändäys helpottaa myyntiäsi. Kun sinulla on arvostettu ja tunnettu brändi, sinun on helpompi myydä tuotteitasi tai palveluitasi. Näin saat kasvatettua myyntiäsi. 
Saatat pitää myös näistä: