Kasinomainonnan rajoitukset – Mitä voimme oppia Suomessa?

Kasinomainonta

Nettimainonta on tehokas keino tavoittaa suuri yleisö joko kohdistetusti rajatulta markkina-alueelta tai kansainvälisesti ympäri maailmaa. Mainonta tuo yrityksen tuotteet ja palvelut yleisön tietoisuuteen, herättää mielenkiintoa ja kehottaa toimimaan halutulla tavalla.

Mainokset eivät ainoastaan myy, vaan niiden tavoitteena voi myös olla uutiskirjeen tilaaminen, sosiaalisen kanavan seuraaminen tai nettikasinoiden tapauksessa rekisteröintilomakkeen täyttäminen.

Näin toimimalla mainonta pyrkii muun muassa lisäämään brändin näkyvyyttä, kasvattaa sivuston kävijämäärää, sitouttamaan asiakkaita ja luomaan positiivisia mielikuvia yrityksestä.

Esimerkiksi moni markkinoiden paras nettikasino on tehnyt pitkäjänteistä työtä houkutellakseen ja ohjatakseen kohdeyleisöä sivustolleen. Työkaluiksi voivat valikoitua maksu-per-klikkaus (PPC) -malliin perustuva Google Ads, kumppanuusmarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, tekstiviestit, sekä monitasoiset uskollisuus- ja bonusjärjestelmät.

Arpajaislaki rajoittaa rahapelimainoksia

Näkyvyyden kasvattaminen netissä on perinteisiä medioita nopeampaa ja usein myös edullisempaa, mutta Suomessa sitä koskevat samat säännöt kuin tv:ssä, radiossa ja printtimediassa tapahtuvaa mainontaa.

Arpajaislaki 23.11.2001/1047 ja sen 14. pykälä kertovat yksiselitteisesti, että ainoastaan Veikkaus saa markkinoida rahapelejä Suomessa. Poikkeuksen sääntöön tekee vain Ahvenanmaalla toimiva Paf, jolla on lupa mainostaa rahapelituotteitaan Suomessa Ahvenanmaan erityisaseman perusteella.

Kasinomainokset eivät silti missään tapauksessa saa ihannoida rahapelaamista, kuvata runsasta pelaamista myönteisesti tai pelaamattomuutta kielteisesti, rinnastaa rahapelaamista arkirutiineihin tai tarjota pelejä ratkaisuksi taloudellisiin ongelmiin.

Kasinomainonta ei myöskään saa olla:

  • Epärehellistä tai harhaanjohtavaa: Kasinomainonta ei saa antaa väärää tietoa tai harhaanjohtavia lupauksia pelaajille. Edes parhaat nettikasinot eivät voi luvata varmoja voittoja, sillä jokainen pelikierros on sattumanvarainen ja pelaajasta riippumaton.
  • Suunnattu alaikäisille tai muuten haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille: Kasinomainoksia ei saa suunnata alaikäisille tai kohdistaa ihmisille, jotka ovat taloudellisesti tai henkisesti haavoittuvassa asemassa. Esimerkiksi markkinointi pelieston asettaneille käyttäjille on kiellettyä eikä mainostamisessa saa käyttää pelillisiä elementtejä.
  • Vastuutonta pelikäyttäytymistä edistävää: Mainonta ei saa kannustaa pelaamaan yli varojen, vaan sen tulee tarjota tietoa peliriippuvuuden ennaltaehkäisystä ja muista pelaamisen hallinnan välineistä.

Mainoksissa voi esimerkiksi lukea ”Pelaa vastuullisesti” tai ”Aseta pelirajat itsellesi” tai ne voivat mainita Peluuri.fi-sivuston ja sen tarjoamat tukipalvelut. Muita mainoksissa näkyviä, peliongelmista varoittavia tekstejä ovat ”Uhkapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta” ja ”Pelaaminen voi aiheuttaa taloudellisia ongelmia”.

Nettikasinoilla huomautus sijoitetaan tavallisesti alatunnisteeseen, mutta vaikuttaja- ja muussa markkinoinnissa sijoittelu on vapaampaa. Myös ”Kaupallinen yhteistyö” -huomiotekstit ovat tavallisia etenkin blogeissa ja sosiaalisen median julkaisuissa.

Arpajaislain noudattamisen lisäksi nettikasinoita ja muita rahapelialan toimijoita kehotetaan itsesääntelyyn ja parhaiden käytäntöjen kunnioittamiseen. Rahapelaaminen on tarkoitettu viihteeksi ja ajanvietteeksi, ei ansaintakeinoksi.

Sääntöjen kiertäminen ja rikkomusten seuraamukset

Oppisopimus palkka

Toistaiseksi ulkomailla toimivat nettikasinot ovat voineet kiertää arpajaislaissa kuvattuja kieltoja varsin helposti. Poliisihallituksen ja Valviran on ollut lähes mahdotonta valvoa kaikkea verkossa olevaa liikennettä saati käyttää toimivaltaansa Suomen rajojen ulkopuolella.

Vuoden 2023 uuden hallitusohjelman myötä Veikkauksen monopoliaseman päivät ovat luetut ja kaikki pelaaminen halutaan saman lisenssijärjestelmän piiriin. Pelaaminen nettikasinolla tulee olemaan entistä vastuullisempaa ja säädellympää, ja valvonta rahoitetaan lupamaksuilla Ruotsin mallia seuraten.

Jos rahapelit, pelisivustot tai muut alan toimijat eivät noudata arpajaislain linjauksia, pamahtavat maksuestot päälle.

Muita mahdollisia seuraamuksia kasinomainonnan sääntöjen rikkomisesta ovat:

  • Mainonnan poistaminen: Poliisihallitus voi vaatia mainoksen välitöntä poistamista.
  • Mainoskielto: Mainostajille voidaan määrätä mainoskieltoja, jotka estävät heitä mainostamasta tietyllä aikavälillä tai tietyissä kanavissa. Rajoitus vaikuttaa mainostajan kykyyn tavoittaa kohdeyleisönsä, ja on siksi tehokas.
  • Sakot ja rahalliset seuraamukset: Rikkomuksista voi seurata sakkoja, uhkasakkoja tai muita sanktioita mainostajalle. Summat ovat suuria ja osuvat kipeästi.
  • Maineen vahingoittuminen: Kasinomainonnan sääntöjen rikkominen tuo mukanaan negatiivista julkisuutta ja leiman, jota nettikasino tai muu mainostaja voi joutua kantamaan pitkään mukanaan.
  • Oikeudelliset seuraamukset: Vakavat sääntörikkomukset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten oikeudenkäynteihin tai rikosoikeudellisin syytteisiin.

Nettikasinoille kenties pahin mahdollinen skenaario on sääntörikkomus, joka johtaa lisenssin menettämiseen. Ilman lisenssiä pelisivustosta tulee luvaton toimija ja musta lista säikäyttää sekä uudet että aiemmat pelaajat herkästi tiehensä.

Tehokkainkaan mainonta tai markkinointikampanja ei riitä korvaamaan mittavaa asiakaskatoa, ja sääntöjen rikkoja joutuu ennemmin tai myöhemmin lopettamaan toimintansa kannattamattomana.

Yhteisiä pelisääntöjä on siis parasta noudattaa alusta alkaen, ja kasinomainonnan rajoitukset pyrkivät huolehtimaan, että sekä pelaajan että rahapeliyrittäjän asema on suojattu.

Saatat pitää myös näistä: