Milloin Palkka Näkyy Tilillä?

Milloin Palkka Näkyy Tilillä?

Työsuhteen aikana työntekijä odottaa usein innolla palkkapäivää, mutta milloin palkka oikeastaan näkyy tilillä? Vastaus on yksinkertainen: palkan tulee olla nostettavissa työntekijän tililtä palkan erääntymispäivänä eli palkanmaksupäivänä. Käsitellään asiaa tarkemmin tässä artikkelissa.

Palkanmaksukausi Määrittelee Palkanmaksupäivän

Palkanmaksukausi viittaa ajanjaksoon, jolta palkka maksetaan. Tyypillisesti palkanmaksukausi on kaksi viikkoa tai kuukausi. Tämän perusteella voidaan määrittää, milloin palkka näkyy tilillä.

Palkka on maksettava jokaisen palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Useiden alojen työehtosopimuksissa on määräykset palkanmaksukausista ja palkanmaksupäivistä. Jos esimerkiksi työntekijän palkan määräytymisen perusteena on viikko, palkanmaksukausi on kuukausi.

Palkanmaksupäivän Poikkeukset

Jos palkanmaksupäivä osuu kalenterissa lauantaille, sunnuntaille, kirkolliselle juhlapäivälle, itsenäisyys- tai vapunpäivälle, joulu- tai juhannusaatolle, palkanmaksupäivä on lähin edellinen arkipäivä.

Palkanmaksun Tapa

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka on oltava työntekijän nostettavissa hänen tililtään palkanmaksupäivänä. Poikkeuksellisesti palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä, kuten silloin kun työntekijällä ei ole pankkitiliä tai se ei ole työnantajan tiedossa. Tällöinkin työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys palkanmaksun todentamiseksi.

Palkkalaskelma

Työnantajan on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle palkkalaskelma. Palkkalaskelma on tärkeä dokumentti työntekijälle, ja siitä tulee ilmetä kaikki palkanmaksukaudella ansaitun palkan yksityiskohdat, kuten tehdyt työtunnit ja tuntipalkka, sekä mahdolliset palkanlisät. Palkka siirretään pankkitilillesi, ja tämä prosessi riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien pankkisi toiminta, mutta yleensä tämä tapahtuu saman päivän aikana.

Jos olet valinnut laskua tehdessäsi automaattisen palkanmaksun, palkka maksetaan tilillesi automaattisesti, kun lasku kirjautuu maksetuksi. Tämä on erittäin kätevää, koska sinun ei tarvitse jatkuvasti tarkistaa laskun tilaa.

Toisaalta, jos et ole valinnut automaattista palkanmaksua, voit itse määrittää, milloin haluat nostaa palkkasi, kunhan lasku on maksettu. Tämä antaa sinulle lisää joustavuutta, jos haluat hallita palkan nostamista itse.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä palkanmaksukausi päättyy myös. Työntekijän saatavat erääntyvät työsuhteen päättymispäivänä, riippumatta siitä, mikä on ollut työsuhteen kestäessä noudatettu palkanmaksukausi. On mahdollista, että työntekijä ja työnantaja ovat sopineet palkanmaksukauden päättymisen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta palkanmaksupäivästä tai työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimuksessa sovittua palkan laskenta-aikaa. Tällöin palkanmaksupäivä on sovittuna ajankohtana työsuhteen päättymisen jälkeen.

Laskenta-ajan varaaminen lopputilin maksamiselle on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kaikki palkan laskentaan vaikuttavat tekijät eivät vielä ole työnantajan tiedossa työsuhteen päättymispäivänä. Joka tapauksessa, palkka on maksettava viimeistään työsuhteen päättymispäivänä.

Tulorekisteriin ilmoittaminen

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot suorituksista tulorekisteriin. Tämä on tärkeää, sillä jos tietoja ei näy tulorekisterissä, työntekijän on tärkeää varmistaa työnantajalta, onko tiedot ilmoitettu tulorekisteriin. Työnantajalla on myös velvollisuus korjata virheelliset tiedot tulorekisteriin.

Yhteenveto

  1. Palkanmaksun ajoitus: Palkanmaksu tapahtuu yleensä työntekijän ja työnantajan sopiman palkanmaksupäivän mukaan, joka voi olla esimerkiksi kuukauden viimeinen päivä. Palkka maksetaan tilillesi tyypillisesti saman päivän aikana.
  2. Automaattinen palkanmaksu: Jos olet valinnut laskua tehdessäsi automaattisen palkanmaksun, palkka maksetaan tilillesi automaattisesti, kun lasku kirjautuu maksetuksi.
  3. Manuaalinen palkanmaksu: Jos et ole valinnut automaattista palkanmaksua, voit itse määrittää, milloin haluat nostaa palkkasi, kunhan lasku on maksettu.
  4. Palkanmaksu työsuhteen päättyessä: Kun työsuhde päättyy, työntekijän saatavat erääntyvät työsuhteen päättymispäivänä, riippumatta siitä, mikä on ollut työsuhteen kestäessä noudatettu palkanmaksukausi.
  5. Tulorekisteriin ilmoittaminen: Työnantajan on ilmoitettava maksetut palkat tulorekisteriin. Jos tietoja ei näy tulorekisterissä, työntekijän on tärkeää varmistaa työnantajalta, onko tiedot ilmoitettu.

Palkan saapuminen tilillesi riippuu siis monista tekijöistä, kuten palkanmaksupäivästä, työsopimuksen ehdoista ja pankin prosesseista.

Usein kysytyt kysymykset

Saatat pitää myös näistä: