Miten ennakkovero lasketaan: opas yrityksen verotukseen

Miten ennakkovero lasketaan

Verotus on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Käytännössä jokaisen yrityksen, joka tuottaa tulosta, tulee maksaa veroja. Tämä prosessi alkaa useimmiten ennakkoveron laskemisesta. Käydään läpi, miten ennakkovero lasketaan ja mitä se tarkoittaa yrityksen verotuksen kannalta.

Ennakkoveron määrittely ja laskeminen

Ennakkovero on veromuoto, joka maksetaan etukäteen tulosta, jonka yritys saa elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta tulonhankkimistoiminnasta. Ennakkovero voi perustua esimerkiksi omaisuuden vuokraamisesta tai myynnistä saatuun tuloon.

Ennakkoveron määrä perustuu yleensä yrityksen viimeksi päättyneen verotuksen perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennakkoveron määrä on yleensä prosenttiosuus yrityksen aiemman vuoden tuloksesta. Uuden yrityksen kohdalla, kun aiempaa verotusta ei ole, ennakkoveron määrä perustuu yrittäjän omaan arvioon tulevasta verotettavasta tulosta.

On tärkeää muistaa seurata yrityksen tulosta vuoden aikana ja korjata tarvittaessa arviota verotettavasta tulosta. Jos tulos poikkeaa arviosta, ennakkoveron määrään voi hakea muutosta OmaVerossa.

Ennakkoveron hakeminen ja maksaminen

Ennakkoveroa haetaan OmaVerossa, ja siellä voi myös tehdä muutoksia ennakkoveroon tai hakea sen poistoa aina verotuksen päättymiseen asti. Kun hakemus on tehty, yrittäjä saa ennakkoverosta päätöksen, joka sisältää maksuohjeet.

Maksuohjeissa annetaan tiedot maksuerien määristä ja eräpäivistä. Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, päivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. Maksuerät määräytyvät ennakkoveron määrän mukaan.

Ennakkoveron viivästyminen ja oikean määrän arviointi

Jos ennakkovero maksetaan myöhässä, yrittäjä joutuu maksamaan viivästyskorkoa. Viivästysseuraamusten lisäksi on tärkeää huomata, että ennakkoveron määrää tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti, jotta verotus olisi oikeudenmukaista.

Ennakkoveron määrän arviointiin liittyy useita tekijöitä. Yrityksen tulosta arvioitaessa on otettava huomioon sekä liikevaihto että yritystoiminnan kulut. Yrityksen myynnillä tarkoitetaan sitä koko pottia, jonka laskutat asiakkailtasi. Liikevaihto taas on myynnin summa, josta on vähennetty arvonlisävero. Tulos taas on liikevaihto, josta on vielä vähennetty yritystoiminnan kulut – esimerkiksi liiketilan vuokrat, toimistotarvikkeet ja vakuutukset.

On suositeltavaa tehdä ennakkoveron laskenta alakanttiin, jos olet epävarma tuloistasi, jotta vältät rahan jumittumisen verottajalle, jos tulos jääkin arvioitua pienemmäksi.

Miten korjata ennakkoveron määrää?

On mahdollista, että yrityksen toiminnan aikana ennakkoveron määrää tarvitsee korjata. Jos esimerkiksi huomaat, että tulot poikkeavat arviosta, sinun kannattaa hakea muutosta ennakkoveroon. Muutoksen voi hakea useamman kerran vuodessa. Tämä on erityisen tärkeää, jos ennakkovero on määrätty liian suureksi – ei kannata jättää veroa maksamatta tai maksaa sitä vähemmän kuin sitä on ennakkoveropäätöksessä määrätty.

Ennakkoveron maksuohjeet

Kun olet hakenut ennakkoveroa ja saanut päätöksen, saat myös tiedot maksuerien määristä, eräpäivistä sekä maksuohjeet. Maksuohjeet ja päätös toimitetaan yleensä sähköisesti OmaVero -palvelun kautta, mutta jos olet toiminimiyrittäjä, voit saada tiedot myös postitse. Jos et ole saanut uutta päätöstä eräpäivään mennessä, sinun tulee maksaa ennakkovero aiemman päätöksen mukaisesti. Ennakkoveron voi maksaa myös OmaVerossa, jossa tarvittavat maksutiedot ovat valmiina maksupohjassa.

Mitä tapahtuu, jos maksat veron myöhässä?

On tärkeää maksaa ennakkoverot ajallaan, sillä myöhässä maksetuista veroista peritään viivästyskorkoa. Mikäli maksat veroa myöhässä, sinun tulee maksaa myös viivästyskorkoa, jonka määrä on 7 % vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi saat verohallinnolta maksumuistutuksen. Jos veroja ei makseta muistutuksenkaan jälkeen, verohallinto siirtää maksamattomat verot ulosottovirastolle.

Miten ennakkoveron määrä arvioidaan?

Ennakkoveroja hakiessa sinun tulee arvioida, kuinka paljon yrityksesi tuottaa rahaa vuoden aikana. Tämä tulos eroaa liikevaihdosta ja myynnistä siten, että tulos on liikevaihto, josta on vähennetty yritystoiminnan kulut. Kulut voivat olla esimerkiksi liiketilan vuokrat, toimistotarvikkeet ja vakuutukset.

Ensimmäisen vuoden tuloksen arviointi voi olla haastavaa, mutta seuraavina vuosina voit arvioida tulosta edellisen vuoden tuloslaskelman avulla. Voit myös käyttää verolaskuria ennakkoverojen määrän arviointiin etukäteen. Laskuriin syötetään yrityksen arvioitu tulos, ja laskuri antaa sinulle arvion veroprosentista.

Yhteenveto

Yrityksen verotus ja ennakkoverojen maksaminen on tärkeä osa yrittäjän taloudenhoitoa. Ennakkoveron määrän tulee perustua arvioon tulevan vuoden tuloksesta, ja sitä voi tarvittaessa korjata vuoden mittaan. Ennakkoverot tulee maksaa ajallaan, tai muuten siitä seuraa viivästyskorko. Jos olet epävarma ennakkoveron määrästä, on parempi arvioida tuloarvio alakanttiin välttääksesi liian suuria veroja ja mahdollisia palautusten odotteluita.

Usein kysytyt kysymykset

Saatat pitää myös näistä: