Miten palkka lasketaan?

Miten palkka lasketaan?

Palkan laskeminen voi olla monimutkaista ja sen ymmärtäminen on tärkeää sekä työnantajille että työntekijöille. Tässä artikkelissa käsitellään, miten palkka lasketaan Suomessa. Käsittelemme eri palkanmaksun komponentteja ja annamme esimerkkejä erilaisten palkkalaskureiden käytöstä.

Palkan perusosat

Miten palkka lasketaan? Palkan laskemisessa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten työaika, tehtävän vaativuus, henkilökohtainen osaaminen ja työkokemus. Palkka voi koostua useista eri osista:

 1. Peruspalkka: Työntekijän säännöllinen kuukausipalkka tai tuntipalkka, joka on sovittu työsopimuksessa.
 2. Lisät: Erikoistyöaikalisät (esim. ylityö, vuorotyö, sunnuntaityö) ja mahdolliset muut lisät, kuten kielilisät.
 3. Palkkiot: Tulospalkkiot, provisiot tai muut kannustimet, jotka perustuvat työntekijän suoritukseen tai yrityksen tuloksiin.

Näiden osien yhteissumma muodostaa bruttopalkan, josta vähennetään ennakonpidätys ja muut lakisääteiset maksut, kuten työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Lopullinen summa on työntekijän nettopalkka.

Palkkalaskurit

Miten palkka lasketaan tarkemmin? Yksi tapa on käyttää palkkalaskureita, joita löytyy useilta sivustoilta. Palkkalaskurit auttavat laskemaan työntekijän palkan perusteella arvioidun nettopalkan, sekä työnantajan kokonaiskustannukset, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyshuoltokustannukset. Esimerkkejä palkkalaskureista ovat:

Tuntipalkan laskeminen kuukausipalkasta

Miten palkka lasketaan tuntipalkaksi, kun tiedossa on kuukausipalkka? Tuntipalkan laskemiseksi kuukausipalkasta tulee ensin tietää työntekijän säännöllinen työaika, joka voi vaihdella eri aloilla ja työehtosopimuksissa. Tyypillisesti säännöllinen työaika on 37,5 – 40 tuntia viikossa. Tuntipalkan laskeminen kuukausipalkasta tapahtuu seuraavasti:

 1. Laske kuukausipalkasta keskimääräinen viikkopalkka: jaa kuukausipalkka 4,33:lla (keskimääräinen viikkojen määrä kuukaudessa).
 2. Jaa viikkopalkka säännöllisellä työajalla (tuntia viikossa) saadaksesi tuntipalkan.

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 2500 euroa ja säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa.

 1. Viikkopalkka: 2500 € / 4,33 ≈ 577,11 €
 2. Tuntipalkka: 577,11 € / 40 h ≈ 14,43 €

Palkanmaksu ja -laskenta

Miten palkka lasketaan ja maksetaan käytännössä? Palkanmaksu tapahtuu yleensä kerran kuukaudessa sovittuna palkkapäivänä. Työnantaja laskee työntekijän palkan ja vähentää siitä lakisääteiset maksut, kuten ennakonpidätyksen ja työeläkemaksun.

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan tulee antaa palkkalaskelma, josta ilmenevät ainakin seuraavat tiedot:

 • Työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • Palkanmaksukausi
 • Työaika (esim. kuukausi- tai tuntipalkka)
 • Peruspalkka ja mahdolliset lisät
 • Ennakonpidätysprosentti ja -määrä
 • Työeläkevakuutusmaksun määrä
 • Muut lakisääteiset vähennykset
 • Maksettava nettopalkka

Yhteenveto

Miten palkka lasketaan? Palkan laskentaan vaikuttavat monet tekijät, kuten työaika, tehtävän vaativuus ja työntekijän osaaminen. Palkka koostuu peruspalkasta, lisiä, palkkioita ja mahdollisista muista etuuksista. Palkan laskemiseksi voidaan käyttää palkkalaskureita, jotka auttavat arvioimaan nettopalkkaa ja työnantajan kustannuksia.

Tuntipalkan laskeminen kuukausipalkasta vaatii tiedon säännöllisestä työajasta, ja palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle palkkalaskelma, josta ilmenevät kaikki palkan osat sekä tehdyt vähennykset. On tärkeää, että sekä työnantaja että työntekijä ymmärtävät, miten palkka lasketaan, jotta molemmat osapuolet voivat varmistaa oikeudenmukaisen ja avoimen palkanmaksuprosessin.

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota yleiskuva palkan laskemisesta Suomessa ja auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä ymmärtämään palkanmuodostusta paremmin. On kuitenkin tärkeää huomata, että palkkaus voi vaihdella eri aloilla ja työehtosopimuksissa, joten aina on hyvä tarkistaa oman alan säännöt ja käytännöt.

Usein kysytyt kysymykset

Saatat pitää myös näistä: