Oppisopimus palkka: Mitä sinun tulee tietää

Oppisopimus palkka

Oppisopimus on houkutteleva vaihtoehto monille opiskelijoille, sillä se tarjoaa mahdollisuuden oppia työskentelyn ohessa ja saada samalla palkkaa. Tässä artikkelissa käsitellään oppisopimus palkkaa ja siihen liittyviä asioita.

Miten oppisopimus palkka määritellään?

Oppisopimus palkka määräytyy useimmiten työehtosopimuksen (TES) mukaan, joka on laadittu kullekin alalle erikseen. Palkkaan vaikuttavat muun muassa opiskelijan ikä, työkokemus, työtehtävät ja opiskelun eteneminen.

Palkan muodostuminen

Oppisopimus palkka koostuu yleensä peruspalkasta ja mahdollisista lisistä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisistä. Palkkaa maksetaan myös loma-ajalta, ja se määräytyy samoin periaattein kuin muillekin työntekijöille.

Esimerkkejä oppisopimus palkoista

Erilaisilla aloilla oppisopimus palkka vaihtelee suuresti. Esimerkiksi terveysalalla oppisopimusopiskelijan palkka on noin 75-85 % alalla työskentelevän ammattilaisen palkasta. Toisaalta sosiaali- ja terveysalan oppisopimusopiskelijan palkka on 74,16 % ammattihenkilön palkasta. Ammatillisessa koulutuksessa palkka on 80 % työehtosopimuksen mukaisesta palkasta ensimmäisenä opiskeluvuotena ja 90 % toisena opiskeluvuotena.

Tärkeitä huomioita palkasta

Koska oppisopimus palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, on tärkeää tarkistaa oman alan TES ennen oppisopimuksen solmimista. Lisäksi on hyvä huomioida, että oppisopimusopiskelija saa samat lakisääteiset edut kuin muutkin työntekijät, kuten lomarahan, sairausajan palkan ja työterveyshuollon.

Oppisopimus palkan vaikutus opintotukeen

Oppisopimus palkka vaikuttaa opintotukeen, sillä tuloista riippuen opiskelija voi saada joko osittaista tai täyttä opintotukea. Tämän vuoksi on tärkeää seurata tulojaan ja tarvittaessa ilmoittaa muutoksista opintotukihakemukseen, jotta opintotuki voidaan määritellä oikein.

Keskusteluja oppisopimus palkasta

Suomi24-keskusteluissa oppisopimus palkka on herättänyt monenlaisia mielipiteitä. Jotkut pitävät palkkaa riittävänä, kun taas toiset kokevat sen olevan liian alhainen ottaen huomioon, että opiskelijat tekevät työtä samalla, kun he opiskelevat. On kuitenkin hyvä muistaa, että oppisopimus palkka on vain yksi osa oppisopimuksen etuja, ja se tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa sekä saada arvokasta työkokemusta.

Yhteenveto

Oppisopimus palkka on tärkeä osa oppisopimuskoulutuksen kokonaisuutta, ja sen määräytyminen perustuu useimmiten alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka voi vaihdella suuresti eri aloilla, joten on tärkeää tarkistaa oman alan TES ennen oppisopimuksen solmimista. Lisäksi oppisopimus palkka vaikuttaa opintotukeen, joten opiskelijan on syytä seurata tulojaan ja tarvittaessa ilmoittaa muutoksista opintotukihakemukseen. Vaikka oppisopimus palkasta on keskusteltu laajasti eri foorumeilla, on hyvä muistaa, että se on vain yksi osa oppisopimuksen etuja ja mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen sekä arvokkaan työkokemuksen hankkimisen.

Usein kysytyt kysymykset

Saatat pitää myös näistä: