Sometulojen verotus – nämä sinun pitää tietää

Sometulojen verotus

Sometulot ovat sisällöntuottajalle maksettava korvaus, jonka hän saa yhteistyö-yritykseltä ”palkaksi” tuottamastaan sisällöstä. Lähtökohtaisesti kaikista sometuloista on maksettava myös vero. Ellei muuta tapaa ole sovittu, on sisällöntuottajan omalla vastuulla ilmoittaa tulot verotukseen.

Saako someyhteistyötä tehdä kenen kanssa tahansa?

Ulkomaiset nettikasinot eivät saa mainostaa Suomessa eikä sisällöntuottaja voi siis mainostaa somekanavallaan nettikasinoita. Tätä kieltoa ei voida kiertää edes sillä varjolla, että toimintaa tai mainonta järjestetään ulkomaiden kautta. Nettikasinoiden mainostamiselle ei myöskään ole perusteita vedoten sananvapauteen tai oikeuteen tarjota palveluita. Laki on tässä yksiselitteinen. 

Onko sometuloista maksettava veroa?

Sisällöntuotannolla voidaan tarkoittaa vaikkapa vaikuttajan somekanavassa julkaistua kuvaa tai videota, jossa mainostetaan jonkin yrityksen palvelua tai tuotetta. Erilaisia somekanavia voivat olla esimerkiksi blogi, Instagram-tili, TikTok-tili, YouTube-kanava tai striimauspalvelu Twitch. 

Sometuloja voivat olla kaupallisten yhteistöiden lisäksi muut saadut edut, kuten alennukset, palvelut ja tuotteet. Kaikista sometuloista tulee maksaa veroa, joten myös ei-rahallisista korvauksistakin pitää maksaa verot. Myös yli 50 euron arvoiset tuotelahjatkin pitää ilmoittaa verottajalle. Alle 50 euron arvoiset tuotelahjat, joihin ei liity velvoitetta tuottaa niistä sisältöä, ovat poikkeus ilmoittamisvelvollisuuteen. 

Hankalaksi tilanteen tekee se, että näkyvyydestä ei välttämättä makseta palkkiota rahana, vaan se voidaan maksaa myös saatuina tuotteina, matkoina, palveluina tai alennuksina. Verottajalle tulee kuitenkin ilmoittaa myös ei-rahalliset etuudet. Näissä tapauksissa verotettavan tulon määrä on saadun etuuden käypä arvo eli hinta, joka saadusta tuotteesta tai palvelusta olisi maksettava, mikäli sisällöntuottaja ostaisi sen itse. 

Tavanomaiset mainoslahjat eivät kuitenkaan ole saajan veronalaista tuloa. Tällaisia ovat alle 50 arvoisten tuotteiden lisäksi tuotteet, joissa on mainostajan logo, jolloin tuotetta ei voida helposti vaihtaa rahaksi myymällä sen eteenpäin. Mikäli tuotelahja kuitenkin on saatu vastineeksi sen mainostamisesta tai muunlaisesta näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, lahjan käypä arvo on aina veronalaista tuloa riippumatta siitä, onko tuotteen arvo alle 50 euroa. Mikäli samansuuruinen alennus myönnetään muillekin asiakkaille, palveluista ja tuotteista saadut alennukset eivät ole verotettavaa tuloa. 

Kuka on vastuussa sometulojen ilmoittamisesta?

On aina sisällöntuottajan omalla vastuulla ilmoittaa veronalaiseksi tuloksi sosiaalisesta mediasta saadut tulot. Vaikuttaja ei siis voi olettaa, että yhteistyökumppanina toimiva yritys ilmoittaa verottajalle kaupallisen yhteistyön palkkiot tai saatujen tuotteiden arvot. Yrityksellä on tähän kuitenkin usein oikeus. Vastuu kaikkien verotettavien tulojen ilmoittamisesta on aina sisällöntuottajalla.

Sisällöntuottajan on siis syytä pitää itse kirjaa tehdyistä yhteistöistä ja saaduista tuotteista sekä palveluista. Kun kaikki on ylhäällä, on helppo pysyä kärryillä verotettavista tuloista ja kaikki tulot tulevat merkatuiksi. Paitsi että veroasioiden huolimaton hoitaminen päätyy julkiseksi tiedoksi, siitä  voi myös haittaa vaikuttajan maineelle. Kaikki julkisuus ei siis aina ole hyväksi. Tästä on syytä pitää kiinni ja olla huolellinen, sillä kerran menetettyä mainetta on vaikea saada takaisin. 

Omista veroasioista huolehtiminen on sisällöntuottajina toimiville erityisen tärkeää verrattuna vaikkapa palkansaajiin, koska lähtökohtaisesti sometulojen verotus perustuu vaikuttajan omaan ilmoitukseen. Ei siis ole merkitystä, harjoitetaanko sisällöntuotantoa yksityishenkilönä, toiminimellä vai osakeyhtiön kautta. 

Sometulojen verotusta koskevat säännöt eivät ole aina yksinkertaisia ja voivat olla jopa todella tulkinnanvaraisiakin joissain tilanteissa. Sisällöntuottajien tuleekin kiinnittää veroasioihin erityistä huomiota ja suurta huolellisuutta myös siksi että kansainväliset tilanteet voivat aiheuttaa epäselvyyksiä, kun tulojen maksajana on ulkomainen media-alusta.

Mitä seuraa verojen ilmoittamatta jättämisestä?

Tradenomi Palkka

Aivan kuten kaikkien muidenkin tulojen, myös sometulojen ilmoittamatta jättämisellä saattaa olla ikävät seuraukset. Verojen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä voi olla mahdollinen veronkorotus. Tämän lisäksi pitää maksaa myös maksamatta jääneet verot eli veromätkyt. Mätkyjä tulee maksaa siitä osasta, josta on maksettu liian vähän ennakkoperinnässä. Veronkorotus on seuraamus siitä, ettei sometuloja ole asiankuuluvasti ilmoitettu verottajalle.

Verohallinto onkin tiedottanut, että some-näkyvyydestä saadut tulot ovat vuonna 2023 Verohallinnon tehostuneen valvonnan kohteena. Tämän toiminnan tavoitteena on varmistaa, että kaikki ilmoittavat ja maksavat veroa tasapuolisesti. Käytännössä tämä tehostettu valvonta tarkoittaa sitä, että sisällöntuottajiin kohdistetaan yleistä neuvontaa ja keskustelua, selvityspyyntöjä tai jopa verotarkastuksia. Jokaisen sisällöntuottajan onkin tässä verottajan tehovalvonnan aikana huolehdittava siitä, että omat ja yrityksen veroasiat ovat kunnossa.

Yhteenveto

Omien veroasioiden vastuullinen hoitaminen on sisällöntuotantoa ammattimaisesti tekeville erityisen tärkeää. Monesti vasta kun verottajan kanssa tulee jotain ongelmia, aletaan kiinnittää verotukseen huomiota. Kuitenkin on paljon kannattavampaa lähestyä verotukseen liittyviä asioita ennen kuin ongelmia pääsee syntymään. 

Mobiilikasino pelaaminen on Suomessa täysin sallittua mutta sen mainostaminen somessa ei ole siis lain mukaista. Pelaaminen on jokaisen oma asia ja pelien pariin löydetään varmasti ilman erityistä mainontaakin, mikäli se koetaan itselle mieleiseksi toiminnaksi. 

Saatat pitää myös näistä: